Copyright © 2018 SOSW - WTZ  w Jaśle         Wszelkie prawa zastrzeżone      | Fotografie: archiwum własne
wtz-jaslo.pl
booked.net
Pogoda
Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle jest placówką wykonującą rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych, finansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Jaśle, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
Warunkiem uczestnictwa jest aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wpis w orzeczeniu o wymaganym uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Orzeczenie takie wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Uczestnictwo w Warsztacie jest bezpłatne.
Dni wolne od pracy

> 23.04.2019 r.
> 02.05.2019 r.
> 21.06.2019 r.

Przerwa wakacyjna
od 01.08 do 30.08.2019 r.

Przerwa świąteczna
od 23.12 do 31.12.2019 r.

A k t u a l n o ś c i

Polecane strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacja o naborze