Nowości:

Laguagge storage Gdansk

Innowacyjnie opracowany system przechowywania bagażu
Innowacyjnie zaprojektowany system przechowywania bagażu jakim jest aplikacja Odyseos jest bardzo popularny. Bagaż można zostawić w licznych różnych miastach, w nadzorowanym miejscu. Aplikacja jaka działa w ramach startupu, proponująca Laguagge storage Poznan jest łatwa w obsłudze i punkt, w jakim chce się przechować bagaż można odnaleźć prędko, abstrahując od tego, w jakim mieście się przebywa. Każdy bagaż oznaczany jest opaską z unikalnie nadanym numerem, wobec czego nie ma niebezpieczeństwa, że zniszczy się. W aplikacji trzeba wybrać miasto, w jakim się przebywa oraz sprawdzać w jakich punktach wyznaczono miejsce do pozostawienia bagażu. Podaje się datę i czas zostawienia oraz odbioru bagażu, a później opłaca usługę. Na maila przychodzi dokładny adres miejsca, w jakim można przechować bagaż wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji. Odbywa się to w zaledwie parę minut i nie jest trudne. Dlatego korzystający z chęcią w przyszłości znowu wykorzystują aplikację.

Teksty: